Op de werkplek ondersteun je de cliënten, zowel op individueel als op groepsniveau. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor een goede kwalitatieve uitvoering van de zorg zoals omschreven in het zorgplan van de cliënt. Je handelt vanuit die verantwoordelijkheid en ziet erop toe dat de zorg conform de visie en gedragscode van Amarant wordt geleverd. Je hebt contacten met familie en het netwerk van de cliënt.

Catharina van Tussenbroekstraat is een woonvoorziening middenin een woonwijk in Rijen. Binnen deze woonvoorziening bieden we begeleiding aan 9 cliënten. De cliënten hebben een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Sommige cliënten hebben naast hun verstandelijke beperking ook nog een lichamelijke beperkingen zoals spasme, slechtziendheid, epilepsie en diabetes. Bij enkele cliënten zien we, in perioden van onduidelijkheid, complexiteit in gedrag.
De leeftijd varieert tussen de 31 en 53 jaar.