Je adviseert jouw collega’s, managers en directieteam bij inkoopvraagstukken en inkoopactiviteiten.
Je bent dan ook sparringpartner bij het zo optimaal verwerven van (investerings)goederen en diensten. Daarnaast speel je een belangrijke rol bij het implementeren van een optimaal inkoopproces binnen de organisatie. Wat betekent dit concreet:
• Het initiëren en uitvoeren van (organisatiebrede) inkooptrajecten en –projecten;
• Het managen van de (langetermijn) behoeften en wensen van de (verschillende) klanten binnen de organisatie;
• Het verkennen van de markt, initieren en onderhouden van relaties met leveranciers en opzetten van leveranciersmanagement;
• Het (mede) adviseren over strategische keuzes zoals de inrichting van de inkoopfunctie binnen Amarant, sturing op het inkoopportfolio en in- of uitbestedingsvraagstukken;
• Het (laten) vastleggen van afspraken in het inkoopsysteem;
• Het (laten) verzamelen, analyseren en rapporteren van informatie. Om daarmee een bijdrage te leveren aan het continu verbeteren van de dienstverlening van de afdeling, en de samenwerking binnen het team en met andere disciplines.

Inkoop is een afdeling binnen de divisie Services van Amarant. Services heeft als doel optimale dienstverlening te verlenen aan medewerkers in het primaire proces. De afdeling Inkoop heeft binnen Services als doel de organisatie te ontzorgen op het gebied van bestellen, inkopen en contractbeheer en - management. Om daarmee bij te dragen aan de doelstelling van de organisatie, geluk en welzijn van cliënten en medewerkers. Uiteraard dragen we daarmee ook bij het behouden van een financieel gezonde organisatie.
Dit alles doet afdeling Inkoop onder meer door goede relaties met de juiste leveranciers aan te gaan. En door nauw contact te hebben met de interne klant; dit zijn managers en (zorg)medewerkers.