Als begeleider ben je actief in de dagelijkse begeleiding van onze bewoners/cliënten. Je volgt hierbij de afspraken en richtlijnen die zijn opgesteld in de persoonlijke plannen. Je hebt vooral een coachende functie, dit betekent dat je naast de bewoner staat en dat je zaken mét de bewoner opneemt in plaats van vóór de bewoner. Je gaat in gesprek met hen volgens de dialogische visie. Je hebt oog voor de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt maar durft ook over te nemen en/of taken te kaderen wanneer je cliënt dit nodig heeft.

Woonvoorzieningen Vijverstraat/ Wilhelminasingel zijn 2 locaties die worden begeleid door 1 team en die qua afstand een kleine 100 meter uit elkaar liggen. De voorzieningen liggen in het centrum van Breda. Er verblijven in totaal 17 cliënten.
Wilhelminasingel is een trainingstraject. Hier wonen jongvolwassen cliënten van 18 – 25 jaar oud met een licht verstandelijke beperking die binnen 2 – 3 jaar doorstromen naar meer zelfstandig wonen of een passende woonlocatie. Hun doel is ontwikkelingsgericht. De nadruk ligt op verzelfstandiging. Vijverstraat is een woonvoorziening waar ook langer verblijf mogelijk is. Hier wonen op dit moment 9 LVG-cliënten, elk in hun eigen appartement. Naast een verstandelijke beperking hebben de cliënten vaak nog een andere problematiek zoals verslaving, financiële problemen of een hechtingsstoornis. In de training en begeleiding die de cliënten krijgen worden deze aspecten meegenomen.